Køreprøvebooking betalingsservice

Indtast booking information ..


(Husk 5 nuller foran - således: 000003178626)
Bookingnummer
(Husk bindestreg i cpr - således: 010101-1212)
CPRForretningsbetingelser for Køreprøvebooking betalingsservice

1. Kontakt
*** Al henvendelse skal foregå gennem din kørelærer eller Borgerservice. ***

2. Systemejer
KL
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
CVR nr: 13672350
KL skal ikke kontaktes ifm. daglig brug af koreprovebooking.dk. Kontakt din kørelærer eller Borgerservice.
Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du også kontakte supporten på systemet på koreprovebooking@eg.dk

3. Formål
Formålet med Koreprovebooking betalingsservice er, at kørelærere eller elever kan betale for teoriprøver og køreprøver, som er bestilt via koreprovebooking.dk. Der kræves cpr-nr på eleven og booking nr på prøven samt gyldige Dankortoplysninger for at kunne betale for en prøve via Koreprovebooking betalingsservice. Betaling foregår med Dankort via DIBS betalingsløsning.

4. Betaling
Betaling for bestilte prøver skal ske senest 8 timer efter bestilling af prøven. Hvis du ikke ønsker at benytte Koreprovebooking betalingsservice, kan du istedet betale ved at møde op på din lokale Borgerservice.

Online betaling for bestilte prøver kan foregå uden brugernavn og adgangskode. Her indtastes cpr-nr. og booking nr., som oplyst af kørelærer, hvorefter den bestilte prøve vil blive vist med pris, dato, klokkeslæt og kategori.

Betaling foregår i DKK.
Der opkræves intet transaktionsgebyr.

5. Fortrydelsesret
En bestilt prøve kan afbestilles eller flyttes uden beregning indtil kl. 12:00 fem hverdage før prøvedatoen. Dette samt evt. udbetaling af det betalte gebyr kan ske ved henvendelse til din kørelærer eller Borgerservice.

Hvis du afbestiller senere end kl. 12:00 fem hverdage før prøven, vil dit gebyr gå tabt, med mindre du kan fremvise lægeerklæring på sygdom, jf. Bekendtgørelse om kørekort (BEK nr. 12 af 10. jan. 2013, inkl. ændringer).